IMG_20150910_105411

به گزارش روابط عمومی هیئت شنا،شیرجه وواترپلو استان، نشست اعضا هیئتهای شنای شهرستانهای تابعه باحضور رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان و اعضاء هیئت رئیسه با هدف بررسی مسائل و مشکلات ورزش شنا در استان برگزار شد در ابتدای این نشست آقای نوروزی دبیر هیئت شنا استان ضمن قدردانی ازتلاشهای اعضا هیئتهای شهرستانهای تابعه درجهت رشد وارتقا ورزش شنای استان، گزارشی از عملکرد هیئت شنای استان ارائه نمود.

درادامه هریک از اعضا هیئتهای شنای شهرستانها سخنانی درباره رشد وارتقای این رشته بیان نمودندو معاون اداره کل ورزش وجوانان استان ورئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان شهرکرد نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند ودر پایان آقای رفیعی(رئیس هیئت استان) درجمع بندی مطالب بیان شده،چندخط مشی رادرجهت پیشرفت ورزش شنای استان ترسیم وازاعضا خواستار اجرای این موارد در سال آتی شدند:
۱-رعایت اخلاق مداری۲-برنامه ریزی دررده های سنی زیر ۱۰سال، ۲-۱۱سال،۱۴-۱۳سال و۱۷-۱۵سال ۳-تشکیل مدارس شنا واستعدادیابی ۴-برگزاری کلاسهای آموزشی درجهت ارتقا سطح دانش مربیان وداوران ۵-برنامه ریزی درجهت برگزاری منظم لیگ شنای استان در سه مرحله که تاریخ آن به تصویب اعضاء رسید ۶-راه اندازی تیم های شنای شهرستانهای دارای استخر وجدیت در تمرینات تیم ها درشهرستانها و شرکت در مسابقات استانی.
درپایان این جلسه از زحمات اعضای هیئتهای شنا شهرستانهای تابعه توسط اعضاء هیئت رئیسه هیئت شنا استان قدردانی بعمل آمد.

در تاريخ ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ , شماره پست : 2708  ,   , تعداد نمایش : 913 بازدید

برچسب‌ها :

|