ردیف شهرستان نوع استخر(سرپوشیده«روباز) مالک(شخصی«دولتی) ابعاد عمق
۱ شهداءشهرکرد سرپوشیده شخصی ۱۶*۳۳ ۴ متر
۲ شهیدفاضل شهرکرد سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۳ شهیدرجب پور شهرکرد سرپوشیده سازمان آموزش و پرورش ۱۲*۲۵ ۳ متر
۴ شهداءبروجن سرپوشیده شهرداری بروجن ۱۶*۳۳ ۴ متر
۵ شهداءفرخشهر سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۶ شهید ارجمند لردگان سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۷ ۲۲ بهمن فارسان سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۸ شهید اکبری سامان سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۹ دانشگاه شهرکرد سرپوشیده دانشگاه شهرکرد ۲۱*۵۰ ۵ متر
۱۰ استخر نشاط بروجن سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۱۱ استخر برادران     شهید داودی بن سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۱۲  استخرشهید صالحی اردل  سرپوشیده اداره ورزش وجوانان استان ۱۲*۲۵ ۳ متر
۱۳  استخر شهدای غواص شهرکرد  سرپوشیده بنیاد شهید وامور ایثار گران استان  ۱۲*۲۵  ۳ متر
۱۴ آپاما هفشجان سرپوشیده شخصی نامنظم ۲٫۳۰
         

 

در تاريخ ۱۲ تیر, ۱۳۹۵ , شماره پست : 191  ,   , تعداد نمایش : 5067 بازدید

برچسب‌ها :

|