شنا نوجوانان

مسابقات  شنای گرامیداشت هفته وحدت باحضورشناگران شهرستانهای استان از صبح روز جمعه ۲۷ دی ماه در محل استخر شهید فاضل شهرکرد آغاز شد. این مسابقات در رده سنی زیر۸ سال ، ۱۰-۹ سال، ۱۲-۱۱ سال و۱۴-۱۳ سال برگزارگردید که در پایان نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:

رده سنی زیر۸ سال:

۵۰ متر پشت :۱- عرفان ربیعی(استخر بروجن)۲-امیر محمد طالب زاده (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۳-عرفان شعاعی   (استخر بروجن)

۵۰ متر قورباغه :۱-امید صادقی(استخر بروجن)۲-امیر مهدی بابایی (استخر بروجن)۳-امیر محمد منصوری (استخر بروجن)

۵۰ متر آزاد: ۱- سپهر درخشنده (استخر فرخشهر) ۲-امید صادقی(استخر بروجن) ۳-سپهرداد پیرامون (استخر شهید فاضل شهرکرد)

۱۰۰متر آزاد:۱-سروش قاسمی (استخر شهید فاضل شهرکرد)۲-سپهرداد پیرامون (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۳-عرشیا کیوانی(استخر بروجن)

رده سنی ۱۰-۹ سال:

۵۰ متر پروانه:۱- مسیح فتاحی (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۲-شادمهر هاشمی نیا (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۳-علیرضا بهادر (استخر بروجن)

۱۰۰ متر پشت :۱- امیر محمد نافیان(استخر شهید فاضل شهرکرد) ۲-سینا کریمی (استخر شهید فاضل شهرکرد) -۳-صدرا فیاضی (استخر بروجن)

۱۰۰ متر قورباغه :۱-مسیح فتاحی (استخر شهید فاضل شهرکرد)۲-کسری مبینی(استخر شهید رجب پور) ۳-بهنام فیروزی (استخر بروجن)

۵۰ متر آزاد: ۱-محمد رضا صادقی (استخر شهید فاضل شهرکرد)۲- شادمهر هاشمی نیا (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۳-کسری مبینی(استخر شهید رجب پور)

۱۰۰متر آزاد:۱-سینا کریمی (استخر شهید فاضل شهرکرد)۲- امیر محمد نافیان(استخر شهید فاضل شهرکرد) ۳-متین صمدی(استخر بروجن)

رده سنی ۱۲-۱۱ سال:

۵۰ متر پروانه:۱-محمد رضا مولایی (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۲-محمد مهدی صفاری (استخرشهید رجب پور) ۳-محمد مهدی نیکوزاد (استخر شهید فاضل شهرکرد)

۵۰متر آزاد: ۱-محمد رضا مولایی (استخر شهید فاضل شهرکرد) ۲-امید آقاچاوشی (استخر فرخشهر)۳-رامین حق شناس(استخر شهیدرجب پور)

۱۰۰متر کرال پشت:۱-مسیح عالی پور (استخر شهید رجب پور) ۲-محمد مهدی نیکوزاد (استخر شهید فاضل شهرکرد)۳-محمد متین ضیائی(استخر شهیدرجب پور)

۱۰۰متر قورباغه :۱-محمد مهدی صفاری (استخر شهیدرجب پور)۲- امیر حسین طالبی (استخر فرخشهر) ۳-محمد مهدی همتیان (استخر شهید فاضل شهرکرد)

۱۰۰متر آزاد:۱-مسیح عالی پور(استخر شهیدرجب پور)۲-محمد مهدی همتیان (استخر شهید فاضل شهرکرد)۳-علی علی بابایی(استخر شهیدرجب پور)

رده سنی ۱۴-۱۳ سال:

۱۰۰ متر پروانه:۱-سینا اشرفی(استخر شهیدرجب پور)۲-محمد صادق دهقان  (استخر فرخشهر ) ۳-فرزاد هاشم پور(استخر شهیدرجب پور)

۵۰متر آزاد : ۱-محمد توکلی(استخر شهیدرجب پور)۲-امین قاسم پور (استخر فرخشهر) ۳-امیر حسین عبداللهی(استخر شهیدرجب پور)

۱۰۰ متر آزاد : ۱-سینا اشرفی(استخر شهیدرجب پور)۲-محمد صادق دهقان  (استخر فرخشهر ) ۳-پوریا شیخی (استخر شهید فاضل شهرکرد)

۱۰۰متر کرال پشت : ۱-محمد توکلی(استخر شهیدرجب پور)۲-امین قاسم پور (استخر فرخشهر) ۳-

۱۰۰متر قورباغه:۱-امیر قاسم پور (استخر فرخشهر) ۲-امیر حسین عبداللهی(استخر شهیدرجب پور) ۳-امیر حسین احمد پور (استخر شهید فاضل شهرکرد)

در پایان مقام اول تیمی به استخر شهید فاضل شهرکرد رسید وتیمهای استخر شهید رجب پور واستخر بروجن به ترتیب مقامهای دوم وسوم را کسب نمودند ضمنا به نفرات برتر حکم ومدال وجایز اهداشد.

در تاريخ ۲۸ دی, ۱۳۹۲ , شماره پست : 1392  ,   , تعداد نمایش : 2968 بازدید

برچسب‌ها :

|