معرفی مدیر کل ورزش وجوانان استان
به گزارش روابط عمومی هیئت شنای استان ، عبدالرحمن قاسمی  با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیرکل ورزش و ...