درخشش تیم شنای بزرگسالان استان در مسابقات کشوری
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان؛مسابقات شنای بزرگسالان با نام جام خلیج فارس به مدت دو ...