برگزاری مسابقات جشنواره
مسابقات شنای جشنواره فرهنگی ورزشی میلاد ثارالله با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت استان چ وب درتاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ در محل ...