اعلام نتایج مرحله اول لیگ شنا استان
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا استان ، مرحله اول لیگ شنا استان گرامیداشت هفته تربیت بدنی باحضور شناگران  استخرهای استان از ...