انتخاب رئیس هیئت نجات غریق استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان چهارمحال وبختیاری ،انتخابات هیئت نجات غریق استان امروز برگزار شد وآقای ...