واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا – سنگاپور
واترپلوئیست های جوان ایرانی نقره ای شدند تیم ملی جوانان ایران در دیدار پایانی سومین دوره ی واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا ...