برگزاری دوره داوری شنا در شهرکرد
  به گزارش روابط عمومی هیئت شنا استان چهارمحال وبختیاری ، دوره داوری شنا از تازیخ ۹۶/۴/۲۷ در محل سالن ...