تحویل کارت های مربیگری و داوری شنا (سالهای ۹۰ و ۹۱)
کمیته آموزش هیات شنای استان به اطلاع  برادران وخواهرانی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ دوره مربیگری را گذرانده اند؛ ...
تحویل کارت مربیگری درجه ۳ شنا – خواهران (بهمن واسفند ۹۰)
  کمیته آموزش هیات شنای استان به اطلاع  خواهرانی که در سال ۹۰ دوره مربیگری را گذرانده اند؛ می رساند برای دریافت ...
پایان کلاس های مربیگری درجه ۳ خواهران
دوره مربیگری درجه سه شنای خواهران که از تاریخ ۹۱/۶/۲۱ در محل استخر شهید فاضل شهرکرد آغاز شده بود روز ...
شروع کلاس های مربیگری درجه ۳ خواهران
دوره مربیگری درجه سه شنا از تاریخ ۹۱/۶/۲۱ به مدرسی سرکار خانم احترام سادات موسوی , مدرس اعزامی فدراسیون شنا ...
اطلاعیه ثبت نام مربیگری درجه ۳ خواهران
  هیئت شنای استان چهارمحال وبختیاری یک دوره مربیگری درجه ۳ شنا (خواهران) رابرگزار می نماید علاقمندان به شرکت در این دوره روزهای ...
پایان دوره مربیگری درجه ۳ برادران
دوره مربیگری درجه سه شنای برادران که از تاریخ ۹۱/۵/۲۹ در محل استخر شهید فاضل شهرکرد آغاز شده بود  با ...