شروع دوره مربیگری درجه ۳ شنای برادران
دوره مربیگری درجه سه شنا برادران از تاریخ ۹۱/۵/۲۹ به مدرسی آقای امیر هوشنگ درخشان , مدرس فدراسیون شنا با ...
کلاسهای تئوری دوره مربیگری درجه ۳ شنا
                  به گزارش روابط عمومی هیئت شنای استان چهارمحال وبختیاری ،کلاسهای تئوری دوره ...
دوره مربیگری درجه ۳ شنا (برادران وخواهران )
هیئت شنای استان چهارمحال وبختیاری دوره مربیگری درجه ۳ شنا (برادران وخواهران ) را برگزار می نماید علاقمندان جهت ثبت نام کلاسهای ...